418
دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
8

خبر

گروه‌های جهادی اقتصادی کشور در نشست تخصصی «رویش» به تبادل تجربیاتشان پرداختند

دورهمی جهادی اقتصادی

دغدغه نخست بسیاری از مردم کشور، مساله اقتصادی و شغل است. اگر جوان روستایی شغل داشته باشد، دیگر لازم نیست به شهر مهاجرت کند، در روستا می‌ماند و خانه و زندگی‌اش را در روستا تشکیل می‌دهد. مساله اقتصاد آن‌قدر مهم است که مقام معظم رهبری، 10 سال است که نام سال‌ها را اقتصادی انتخاب می‌کند و از همه می‌خواهد تا رشد اقتصادی ایجاد کنند. همه این‌ها بهانه‌ای شده‌اند تا گروه‌های جهادی اقتصادی و گروه‌های فعال در حوزه اقتصادی، دورهم جمع شوند و در نشست تخصصی رویش شرکت کنند. نشستی که قصدش کاشت نهالی است که با طرح‌های اقتصادی رشد خواهد کرد.

شماره‌های پیشین