418
دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
6
سیم برق‌های کهنه باز هم کار دست بازاریان داد

آتش به جان «حمام چال»

اما و اگرهای اجرای طرح تحول سلامت ادامه دارد

سرد شدن تنور داغ سلامت

طرح تحول سلامت نزدیک به سه سال است که اجرایی شده اما به جرأت می‌توان گفت تنها روزهای طلایی این طرح همان روزهایی بود که از آن بهره برداری سیاسی شد، نمایشی که با زرق و برق راه افتاد و البته ثمرات آن برای مردم قابل تحسین بود، اما این طرح هم با همه خوبی‌هایی که برای نظام سلامت کشور و مردم دارد به سرنوشتی نامعلوم محکوم شد.

شماره‌های پیشین