418
دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
3
پدر معنوی براندازان دولت‌های مخالف آمریکا

مرگ الگوی مخملی‌ها

مرگ جین شارپ نظریه‌پرداز انقلاب‌های مخملی و پدر معنوی براندازان دولت‌های مخالف آمریکا، مرگ عاصمه جهانگیر (بخوانید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اما در اصل عامل سیاه‌نمایی‌ها علیه جمهوری اسلامی) و در نهایت سرنگونی اف 16 اسرائیلی از حوادثی بودند که بسیاری آن را پدیده مبارک در آستانه و حین دهه فجر امسال می‌دانند و شاید در این بین مرگ جین شارپ بیشتر از دو مورد دیگر مورد توجه قرار گرفت.

دستاورد بی‌بدیل انقلاب: نفی هر شکل سلطنت

شماره‌های پیشین