418
دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
14

خبر

ابراهیم حاتمی‌کیا در شبی که بهترین کارگردان جشنواره شد،سخنانی آتشین برزبان آورد

بغض سرباز وطن

ابراهیم حاتمی‌کیا در سخنانی صریح، رویکرد جشنواره فجر و برخی برنامه‌های سینمایی تلویزیون را مورد انتقاد شدید قرار داد.

شماره‌های پیشین