417
شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
13
طفره رفتن سهیل بیرقی از پاسخ به تحریف واقعیت در «عرق سرد»

کارگردان مورد نظر پاسخگو نیست

سهیل بیرقی کارگردان فیلم «عرق سرد» که موضوع ممنوع‌الخروج بودن زنان از کشور بدون اجازه شوهر را دستمایه فیلم خود قرار داده است در نشست خبری فیلمش از پاسخگویی به خبرنگاران در مورد تحریف ماجرا طفره رفت.

نقدی کوتاه به فیلم بمب: یک عاشقانه

بمب خنثی

شماره‌های پیشین