416
چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
6
آیا ساختمان توانیر می‌ریزد

ساختمانی با احتمال ریزش

گروه‌های کارگری باز هم برای گرفتن حق و حقوقشان تجمع کردند

قصه بی‌پایان تجمع‌های کارگری

کارگران کیان تایر در اعتراض به افت شدید تولید و نگرانی‌ها نسبت به از دست رفتن اشتغال این کارخانه برای چندمین بار مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به تجمع اعتراضی زدند و شعارهایی در اعتراض به مدیریت این کارخانه و در راستای حفظ تولید و اشتغال آن دادند.

شماره‌های پیشین