416
چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
4
عباس سلیمی نمین در گفت و گو با «صبح نو» چرایی انقلاب ملت ایران را تشریح کرد

ماجرای کمک میلیاردی شاه به فاضلاب و متروی انگلیس

در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران با آقای عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران درباره تصویر رژیم پهلوی در داخل و خارج از کشور و همچنین دلیل انقلاب مردم ایران به گفت و گو نشستیم.

شماره‌های پیشین