416
چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
10

نگاه 7 گانه به اقدام کریمی

وقتی عملکرد مدیران همه را ناامید می‌کند

چاهِ فوتبال

امام اول شیعیان جهان درس بزرگی دارد و آن اینکه «نگاه کن چه چیزی گفته می‌شود، نگاه نکن چه کسی می‌گوید» و این مسأله را باید برای منتقدان فدراسیون فوتبال درنظر گرفت.

شماره‌های پیشین