415
سه شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
4
در نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران مطرح شد

پاسخگویی در نظام های پارلمانی بیشتر است

«نشست‌ نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران» به همت کانون اندیشه جوان و همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار و بایدها و نبایدهای سیاسی و حقوقی نظام‌های ریاستی و پارلمانی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شماره‌های پیشین