415
سه شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
13
روزهای سخت اهالی رسانه در جشنواره سپری می‌شود

جشنواره…Connecting

با گذشت نیمی از ایام جشنواره فیلم فجر، اهالی رسانه همچنان به سختی مشغول انجام کار خبری هستند.

خبر

شماره‌های پیشین