412
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
9
پرونده اردوهای دانش‌آموزان به کجا خواهد رفت

چرخش فرمان

داستان اردوی دانش‌آموزان هر سال تکرار می‌شود. هر سال دانش‌آموزان با شور و شوق فراوان برگه اجازه رفتن به اردوی دانش‌آموزی را به‌دست والدین‌شان می‌رسانند تا والدین هم با دستی لرزان و نگاهی نگران برگه اجازه‌نامه را امضا کنند. تلفات دادن در اردوهای دانش‌آموزی سال‌هاست که دیگر اتفاق عجیبی نیست. سال‌هاست که دانش‌آموزان نخبه در اردوهای علمی، تفریحی و زیارتی، تلفات می‌دهند. به خاطر همین است که هر سال قوانینی درباره ایمن کردن اردوهای دانش‌آموزی وضع می‌شود.

قاب خبر

شماره‌های پیشین