412
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
6
آمارهای عملکرد ستاد بحران چه می‌گوید؟

اقدامات زیادی انجام دادیم

حمله تند معاون ترافیک نجفی به اعضای شورای چهارم شهرتهران

فرافکنی‌های آقای معاون

تدوین طرح ترافیک جدید از سوی شهرداری و مدیران جدید انتقادهای زیادی را به همراه داشت. خیلی از کارشناسان مدیریت شهری معتقدند که این طرح چیزی جز افزایش تبعیض در بین اقشار جامعه نیست و نمی‌تواند اهداف اصلی طرح ترافیک را که سابق بر این بر آن تاکید شده بود، تأمین کند. مدیران جدید شهرداری در 6 ماهی که سرکار آمده‌اند بیشتر از هر چیز و البته به جای پرداختن به مسوولیت‌هایی که بر عهده دارند، گزارش‌ها و حملاتی را علیه مدیران و نحوه مدیریت شهری ترتیب داده‌اند تا کسی از آنها برای اقدامات نکرده‌شان در این مدت، چیزی نپرسد. این چند ماهه شهروندان تهرانی با مشکلاتی روبه‌رو شدند که شاید حاشیه‌هایش پر‌رنگ‌تر از متن باشد.

شماره‌های پیشین