412
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
5
پایگاه نظامی آمریکا در قطر دائمی شد

مسابقه وابستگی در منطقه

استقرار سپر موشکی آمریکا در قطر توافقی بود که روز گذشته میان کاخ سفید و دوحه امضاء شد. قراردادی که به نظر می‌رسد نگاه آمریکا به قطر این است تا از دوحه به‌عنوان پایگاه نظامی استفاده کند.

خبر

شماره‌های پیشین