412
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
4

انقلاب اسلامی در پسا مرزها پس از چهل سال

پورمختار: دعوت دیوان محاسبات به مناظره از سوی دولت، مانند این است که یک متهم بخواهد با قاضی دادگاه به مناظره بنشیند

مناظره با قاضی!

قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 95 تبدیل به چالشی جدی میان بهارستان و پاستور شد چراکه دولت دیوان را متهم به شائبه افکنی کرد و در چندین نوبت خواستار مناظره میان رییس سازمان برنامه و بودجه با رییس دیوان محاسبات شد، آن‌هم درحالی‌که دیوان در برابر نهادهای اجرایی، در جایگاه قضاوت است.

شماره‌های پیشین