412
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
3
تکاپو برای رادیکالیسم اصلاحات

گلایه‌ تندروها از «خاران راه» اصلاح طلب

همواره سپهر سیاست متأثر از رخدادهای فضای پرتلاطم جامعه بوده است. جریان‌های سیاسی متناسب با اهداف اعلامی خود، خواهان بهره گیری از فضای مقطعی یا دائم جدید هستند و به تعبیر در تلاش‌اند که از موج اتفاقات برای خود سرمایه اجتماعی بیافرینند و گاهی رخدادهای شتاب دهنده جامعه منجر به شکل دهی جریان‌های سیاسی نوین می‌شوند. این بار طیف رادیکال اصلاحات خود را بازنده اغتشاشات ماه گذشته تلقی می‌کنند و آن را فرصت رخ بسته برای پیشبرد اهداف خود در جامعه می‌دانند؛ هرچند مانند رخدادهای پیشین، تکاپو برای بهره برداری از خاکستر آن را غنیمت می‌شمارند.

بازگشت اصلاح‌طلبی به اردوگاه چپ

شماره‌های پیشین