412
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
13
رضا مقدسی هم رفت

برای «رضا» که قلم «مقدسی» داشت

درگذشت رضا مقدسی با بیش از دو دهه فعالیت رسانه‌ای موجی از واکنش را میان افرادی به دنبال داشت که با او سابقه همکاری داشتند.

توانش را نداشتم!

شماره‌های پیشین