412
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
10

دور تسلسل بی کفایتی

صحبت‌های مهمان «دورهمی» پرونده دیگری از فساد را رو کرد

رنگ سیاه پشت چمن سبز

شفاف‌سازی ستاره‌ها در فوتبال ایران ادامه دارد اما بی‌هیچ نتیجه‌ای؛ صحبت‌هایی از جنس سوء مدیریت، دلالی و جادوگری ولی‌عزمی برای برخورد با این تخلفات آشکار و پنهان وجود ندارد. آقای خداداد عزیزی چهره دیگری در فوتبال ایران بود که بازهم پرونده این فسادهای علنی و غیرعلنی را گشود و صحبت از اتفاق‌هایی کرد که «بارها و بارها» آنها را شنیده بودیم اما مدیران فوتبال «بارها و بارها» وجود آنها را رد کرده‌اند.

شماره‌های پیشین