411
چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
9
آشفتگی‌های ناشی از سرما به مدارس هم رسید

آن دانش آموزان در یخبندان آمدند

بارش برف که در تهران و سایر شهرها شروع شد، نخستین تصمیمی که گرفته شد، تعطیلی مدارس بود تا دانش‌آموزان طعم تعطیلی در روزهای برفی را هم بچشند. به خاطر برف و یخبندان پس از آن، مدارس دو، سه روزی تعطیل بودند. روز سوم اما روال به حالت عادی برگشت. درحالی‌که همه از تعطیل نبودن مدارس در روز سه‌شنبه خبر می‌دادند، بسیاری از مدارس به خاطر شرایط نامساعد، دانش‌آموزان را تعطیل کردند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین