411
چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
12
حداد عادل در نشست خبری مطرح کرد:

مقابله با ترجمه‌های غیرانتخابی، کار ماست

دکتر جمشیدی در نشست «معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر»:

عدالت معیار ندارد؛ خودش معیار است

کرسی علمی معیارهای تحقق عدالت سیاسی از منظر شهید صدر با ارائه دکتر محمدحسین جمشیدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و نقد دکتر شریف لکزایی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران برگزار شد.

شماره‌های پیشین