410
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
4

#من_محافظ_نمی_خواهم

اسداللهی: ایجاد «کمیته تدوین قانون اساسی» دستاورد سوچی خواهد بود

تلاش غرب برای شکست کنگره ملی سوریه

زمانی که روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در «سنتاریوم روس» شهر سوچی دور هم جمع شدند هدف اصلی جلسه خود را تشکیل یک کنگره سوری-سوری عنوان کردند تا همه طرف‌های فعال چه آنهایی که طرفدار حکومت سوریه هستند و چه آنهایی که معارض هستند، در‌ آینده نزدیک در سوچی اجتماع کنند و راجع به آینده سوریه به بحث و مذاکره بپردازند.حال امروز دهم بهمن ماه قرار است این کنگره ملی در سوچی برگزار شود اما معارضان سوریه شنبه به عدم شرکت در کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه که قرار است دهم بهمن‌ماه در شهر سوچی روسیه برگزار شود، رأی دادند

شماره‌های پیشین