410
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
2

خبر

گزارشی از تاریخچه رویارویی ایران و آمریکا در خلیج فارس

پرهیز آمریکا از قایق‌های تندرو سپاه

سه روز پیش برخی مقام‌‌های نظامی آمریکا مدعی شدند که در طول پنج ماه گذشته نیروی دریایی ایران با نیروی دریایی آمریکا در آب‌های خلیج فارس رویارویی با یکدیگر نداشته‌اند، درحالی‌که بنابر ادعای واشنگتن بیش از 2 سال بود که شناورهای ایرانی هنگام عبور از کنار کشتی‌های آمریکایی در این منطقه به سرعت به سمت آنها حرکت می‌کردند.

شماره‌های پیشین