410
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
14

خبر

بررسی نظریه عدالت خواجه نصیرالدین طوسی توسط دکتر یوسفی‌راد

قوام مملکت به عدالت است

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی» از سلسله نشست‌های زمینه‌سازی نظریه‌پردازی عدالت در اسلام، با ارائه دکتر مرتضی یوسفی‌راد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هفته گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

شماره‌های پیشین