409
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
6

اعتراض به سبک دانشجو-معلم‌ها

طرح ترافیک باز هم ساختمان خیابان بهشت را به حاشیه کشاند

روز جنجالی شورا

طرح ترافیکی که شهرداری تهران پیشنهاد کرده، دارای مخالفان و موافقانی است که دیروز در صحن شورای شهر و در زمان بررسی آن با هم دچار اختلاف شدید و همچنین درگیری لفظی شدند. طرح ترافیکی که شهرداری تهران پیشنهاد کرده اثرات سویی در شهر خواهد داشت که خیلی از کارشناسان شهری نسبت به آن هشدار داده‌اند.

شماره‌های پیشین