409
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
4

وقایع یمن پیچیده شد

موسسه فرانسوی: خطر تحریم مجدد از جانب آمریکا وجود دارد

چرا تجارت اروپا با ایران هنوز پیچیده و دشوار است؟

یک مؤسسه مطالعاتی فرانسوی چرایی پیچیدگی تجارت اروپا با ایران به رغم لغو تحریم‌های بین‌المللی را تحلیل و آسیب‌های روانی ناشی از خطر تحریم مجدد از جانب آمریکا و پیچیدگی مکانیسم لغو تحریم‌ها را از جمله علل اصلی دشواری سرمایه‌گذاری در ایران ارزیابی کرد.

شماره‌های پیشین