409
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
14
از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد

روزشمار خاطرات مأمور ویژه آمریکا

حضور برف در شعر فارسی

دوباره آمده‌ای تا سیاهمان نکنند

بارش برف دو شب گذشته در کنار مشکلاتی که برای مردم در راه‌ها ایجاد کرده ذوق و شوقی را نیز به‌وجود آورده است. برف از دیرباز برای اهالی هنر و فرهنگ، مایه الهام برای خلق آثار هنری بوده است. شاعران از یک پدیده طبیعی برداشت‌های مختلف دارند و شاعران طبیعت‌گرا برف را توصیف می‌کنند. شاعران نمادگرا به خاطر خصوصیات خاص برف همچون ریزش از آسمان، سفیدی، سردی و... برخی مسائل زندگی انسانی را به برف تشبیه می‌کنند. در میان شاعرانی که از برف به عنوان استعاره کمک می‌گیرند، شاعران سنتی بیشتر موی سفید را به برف تشبیه کرده‌اند و برف را استعاره از دوران سخت و پیری گرفته‌اند. شاعران معاصر برف را عنصری برای پرورش مضامین عاشقانه به کار می‌برند. در این مجال نگاهی به برخی اشعار با موضوع برف می‌اندازیم.

شماره‌های پیشین