409
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
12

خبر

مهدی جمشیدی در نشست «ساختار علمی مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی» بیان کرد:

در نشست‌های تخصصی و مدیریتی حبس شده‌ایم

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی بررسی آسیب‌های اجتماعی هفته گذشته با موضوع «ساختار علمی مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی» با ارائه آقای مهدی جمشیدی، عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در دانشگاه شاهد برگزار شد.

شماره‌های پیشین