408
یکشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
8
طرح جدید «کمیته امداد» برای کمک به ازدواج با چه هدفی ارتقا یافته است

کارت‌های طلایی کمیته

طرح‌های ازدواج آسان و کمک جهیزیه‌ها در تاریخ 40 ساله بعد از انقلاب همیشه وجود داشته است. بسیاری از این طرح‌ها در مقتضیات زمانی خاص خود، خوب عمل کرده و بسیاری از مردم هم جزء مخاطبان آن بودند. برخی اما نه، چندان نتوانستند، مردم را جذب خود کنند و مردم در همان روزهای طرح، آن را پس زدند. در تمام طرح‌هایی که توسط ارگان‌های مختلف دولتی، به وجود آمده‌اند، طرحی هم از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) وجود داشته است. حال کمیته طرح جدیدی برای ارتقای خدمات خود ارائه داده است.

خبر

شماره‌های پیشین