408
یکشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
6

برف‌زمستانی بالاخره در نیمه زمستان آمد

گزارش «صبح نو» از نانوایی که نان رایگان می‌دهد

لقمه‌ای به سبک مهربانی

خیابان سمیه؛ نانوایی‌ای دارد که در کنار نان سنگک و تافتون؛ مهربانی دست مردم می‌دهد. این نانوایی در این محل عمر زیادی ندارد اما در همین روزهایی که کرکره‌اش را بالا داده توانسته ثابت کند که همه‌چیز پول نیست. کارکنان‌این نانوایی همه شهرستانی‌هایی هستند که دست به دست هم داده‌اند تا بتوانند دست کسانی را که تمنای یاری دارند به سبک خودشان بگیرند.

شماره‌های پیشین