408
یکشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
15
درباره کتاب «آتش و خشم»

واژه‌هایی که ترامپ را می‌سوزانند

کتاب «آتش و خشم» مطالبی را در مورد ترامپ و اطرافیانش فاش می‌کند؛ از‌ مسائل غیراخلاقی تا آنچه در ستاد انتخابات و شب انتخاب او گذشت.

خبر

شماره‌های پیشین