408
یکشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
14

خبر

آیین‌نامه اکران97 اصلاح می‌شود؟

پدرخوانده‌های‌پخش‌سینمادرمسیرانحصار

درایام ترافیک تولید سینمای ایران، برخی از دفاترپخش، با تعداد زیادی از فیلم‌ها قرارداد پخش و اکران منعقد کردند.

شماره‌های پیشین