408
یکشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
12
گزارشی از مناظره پارسانیا و سبحانی درباره علم دینی

علم دینی ما را از نسبی‌گرایی می‌رهاند؟

«بررسی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی» موضوع مناظره‌ای بود که پنج‌شنبه گذشته میان حجج اسلام دکتر حمید پارسانیا و دکتر محمدتقی سبحانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد. در این نشست، پارسانیا ابتدا تقریر کوتاهی از نظریه آیت‌الله جوادی مطرح کرد و سبحانی به نقد و پارسانیا به دفاع از نظریه پرداخت. در این نوشته، خلاصه‌ای از نقدها و دفاعیات را گزارش می‌کنیم.

شماره‌های پیشین