407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
4

خبر

روحانی: در صورت ادامه تحریم‌ها تهران می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی از برجام خارج شود

به‌روزرسانی کاتسا و تدبیر دولت تدبیر

ایالات متحده آمریکا با به‌روز کردن تحریم‌های کاتسا اعلام کرده بود که در این تحریم‌ها فعالیت‌های موشکی سپاه را نیز نشانه گرفته و به همین دلیل در لیست تحریم‌های خود، سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه، فرماندهی موشکی الغدیر سپاه و سازمان جهاد خودکفایی سپاه را اضافه کرده بود.

قاب خبر

شماره‌های پیشین