407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
3
لایحه عضویت در کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شد

مهر تأیید پارلمان بر اشتباهی عجیب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌رغم مخالفت‌های جدی در صحن، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به تصویب رسانده و اهرم فشار به جمهوری اسلامی را در اختیار غرب قرار دادند، ابزاری که تنها امید برای جلوگیری از تحقق آن، مخالفت شورای نگهبان است.

سرکوبی خشن اعتراضات مردم

شماره‌های پیشین