407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
2
رهبرانقلاب:

روحانیت نباید تاریخچه کهن خود را از دست بدهد

نام و تصاویر قضات و کارکنان متخلف منتشر می‌شود

اتمام حجت قاضی القضات

«هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.» این هشدار و اتمام حجت رییس دستگاه قضا با قضات متخلف است.

شماره‌های پیشین