407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
14

خبر

بازی‌های ویدئویی که امسال شکست خوردند

بازنده‌های‌ پر ادعا

یکی از کارهای تکراری نویسندگان بازی در شروع هر سال تهیه فهرستی از مهم‌ترین بازی‌هایی است که طی ۱۲ ماه آینده روانه بازار می‌شوند.

شماره‌های پیشین