407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
13
بررسی رکوردداران اسکار 2018

اسکار«شکل آب» گرفت

نامزدهای اسکار2018 معرفی شدند و دربین آن‌ها، برخی از فیلم‌ها و هنرمندان، رکورددار بیشترین نامزدی شدند.

خبر

شماره‌های پیشین