407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
12

خبر

اروپا هم به شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد

تهدید انگلیسی تلگرام

شبکه‌های اجتماعی این روزها به یکی از مسائل مهم و حساسیت برانگیز تبدیل شده است. یکی از این شبکه‌ها، تلگرام است که در کشور ما مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته است. این پیام رسان البته موافقان و مخالفانی در سطح جامعه و حتی بین مقامات سیاسی دارد. فیلتر بودن دوهفته‌ای تلگرام در ایران واکنش‌هایی در سرتاسر جهان به همراه داشت. جالب است برخی از کشورهایی که به این محدودیت اعتراض داشتند خودشان حامی محدودیت‌های اینترنتی در کشورشان هستند.

شماره‌های پیشین