406
چهارشنبه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
9
طرح تحول سلامت و برگ برنده انتخابات در آستانه توقف قرار گرفته است

باز شدن بخیه سلامت

«سخنگوی وزارت بهداشت ابراز نگرانی کرده است که اگر منابع پایدار برای بیمه‌ها، بخش‌سلامت و طرح تحول سلامت تأمین نشود، حفظ این دستاورد بسیار مشکل خواهد بود و کاهش پرداختی از جیب مرم پایدار نخواهد ماند.» این شاید واضح‌ترین حقیقت از طرحی است که ماه‌هاست دولت دوازدهم سعی دارد با پنهان کاری و ساخت فضایی دروغین از فضای مدیریتی کشور به خورد مردم بدهد. یکی از مهم‌ترین برگ‌های برنده دولت دوازدهم برای چرخاندن نتیجه انتخابات به نفع خود، طرح تحول سلامت بود. طرحی که در ابتدا با مقاومت زیادی همراه شد اما نهایتاً اجرایی و باعث رضایتمندی بیشتر مردم از دولت حداقل در حوزه سلامت و درمان شد.

خبر

شماره‌های پیشین