406
چهارشنبه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
11
حاشیه‌های حذف اجرای «روز عقیم» ادامه دارد

یک بام و دو هوایِ جشنواره تئاتر و شورای نظارت

حاشیه، حاشیه و باز هم حاشیه جزء اتفاقاتی است که جشنواره تئاتر فجر امسال را بیش از پیش درگیر خود کرده است.

خبر

انعکاس 70 ساله آثار و زندگی علی اکبر صادقی در موزه هنرهای معاصر

شماره‌های پیشین