406
چهارشنبه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
10

داستان مردی که از گنج قارون گذشت

گزارش «صبح نو» از زیان‌های سکوی تماشاگران برای تیم‌های میزبان

وقتی ورزشگاه‌ها دیگر برای حریفان جهنم نیستند

«یار دوازدهم» لقب سکونشینانی است که در روزهای سرد و گرم، در سختی و خوشی و در پیروزی و شکست، حامی تیم‌های خود هستند و رگ‌های متورم از فریادشان را برای موفقیت تیم محبوب‌شان هدیه می‌کنند.

شماره‌های پیشین