405
سه شنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
8
«صبح نو» در گفت‌وگو با مسوولان از اتفاقی عجیب خبر می‌دهد

نقش خشم روی تن آمبولانس‌ها

معاون نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفته از سال ۹۱ تا ۹۳ شمسی ۷۰۰ دستگاه آمبولانس مورد حمله قرار گرفته و ۵۹۸ نفر از کارکنان خدمات درمانی جان باخته‌اند، این آمار شاید واقعی باشد و شاید هم با کمی اغراق مطرح شده باشد اما موضوع مهم حمله به خودروهایی است که هر روز و هر لحظه کارشان نجات جان آدم‌هاست. حمله به خدمات و تأسیسات درمانی یک معضل بشر دوستانه جهانی است و به گفته مارک آخرمن، ضرورت ایجاد ساز و کارهای تقنینی برای فراهم کردن امکان دسترسی همگان به خدمات درمانی در معرض خطر بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود.

خبر

شماره‌های پیشین