404
دوشنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
6
مشکلات ریزگردهای شهرهای جنوبی تمامی ندارد

سرزمین حماسه‌ها زیر غبار فراموشی

«صبح نو» پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش حقوق را بررسی می‌کند

پله‏ پله تا افزایش 18 درصدی

بحث افزایش حقوق همیشه از اخباری است که همه کارمندان و حقوق‌بگیران، در‌روزهای آخری سال، گوش به زنگ آن هستند. بر طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مكلف است حقوق و مزايای گروه‌های مختلف حقوق‎بگير شاغل دستگاه‎های اجرائی، اعضای هيات علمی و قضات را به گونه‏ای افزايش دهد كه متوسط رشد حقوق و مزايای مستمر كاركنانی كه در سال 1396 كمتر از 50‌ميليون ريال است، به صورت پلكانی نزولی، به ميزان ده درصد (10%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداكثر ميزان افزايش هجده درصد (18%) خواهد بود. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی حداکثر حقوق کارکنان دولتی در سال آینده برابر با 18 درصد افزایش خواهد بود. این‏ها همه در حالی است که پیشنهاد دولت در ابتدا افزایش 10 درصدی بوده است.

شماره‌های پیشین