404
دوشنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
3
حجاریان در مقاله‌ای کارکرد مجلس خبرگان را زیر سوال برد

شبهه‌پراکنی آقای نظریه پرداز

پس از خاتمه اغتشاشات در کشور، رسانه‌های معاند با مانور روی بخش‌هایی از فیلم جلسه تعیین رهبری نظام در خردادماه سال 68، تلاش مذبوحانه‌ای را برای زیر سؤال بردن جایگاه امروز آیت الله خامنه‌ای به کار بستند. پس از توضیحات مراجع ذی صلاح درباره این فیلم 19 دقیقه‌ای، حربه عناصر مغرض افشا شد اما این تازه آغازی بر یک پروژه بود.

تأیید اجتهاد خارج از حوزه، ممنوع!

شماره‌های پیشین