398
یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۶
6
های و هوی بادهای تهران تعطیلی مدارس چند استان را به فراموشی سپرد

هوای پس‌خارج پایتخت

ماجرای خروج برخی داروها از پوشش بیمه‌ای ادامه دارد

نسخه برای بدون نسخه‌ها

ماجرای کوچک‌تر کردن سبد داروهای تحت پوشش بیمه‌ای همچنان محل بحث موافقان و مخالفان است. طرحی که برخی می گویند تصویب آن به نفع نظام سلامت خواهد بود و برخی دیگر آن را مغایر سیاست‌های نظام سلامت در ایران می‌دانند.

شماره‌های پیشین