398
یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۶
14
عبدالمجید مبلغی در نشست معیارهای عدالت سیاسی مطرح کرد

مروری بر ادبیات نظری مساله عدالت و پیشرفت

نشست «تعقیب معیارهای عدالت سیاسی در نظریات توسعه معاصر» با سخنرانی آقای عبدالمجید مبلغی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هفته گذشته در دفتر تبلیغات اسلامی تهران برگزار شد.

خبر

شماره‌های پیشین