397
شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۶
7
همه مدیران شهری فرخ شهر هفته‌ای یک روز زباله‌ها را از شهر جمع می‌کنند

پاکبانان کت‌وشلوارپوش

برای بسیاری، مدیریت شهری در کت‌وشلوار پوشیدن، نشستن پشت میز بزرگ مدیریت، شرکت در جلسات شهری و کم ‌و زیاد کردن آمارهای شهری خلاصه می‏‎شود؛ اما برای مدیران شهری شورای شهر و شهرداری شهر 32 هزار نفری فرخ‏شهر در استان چهارمحال و بختیاری، این‌ عناوین و تشریفات معنایی ندارد. آنان از پشت میز مدیریتی بلند شده‌اند. به خیابان‌ها آمده‌اند و برای پاک‌سازی شهرشان در خیابان‏ها زباله‏ جمع می‏کنند.

مساله «کلانشهر» کانون علل رشد حاشیه‌نشینی

شماره‌های پیشین