396
چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۶
7
بودجه97 شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده صفر شد

هدیه عجیب دولت به زنان

از آذرماه امسال که بودجه پیشنهادی سال 97 توسط دولت به مجلس تقدیم شده، مسائل زیادی درباره آن مطرح‌شده است. از کاهش بودجه دانشگاه‌ها گرفته تا کاهش بودجه گسترش مترو؛ اما یکی از عجیب‌ترین بندهای لایحه بودجه سال آینده، به‌صفر رسیدن بودجه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده است. شورایی که تابه‌حال، سیاست‌گذاری‌های زیادی را در حوزه زنان انجام داده است.

خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش و پرورش

شماره‌های پیشین