396
چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۶
14
خیزِ ماکرون علیه شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی

با اخبار جعلی سایبر مبارزه می کنیم

طبق آمار، کتاب‌های کمک‌درسی و تربیت فرزند در صدر پرشمارگان‌ترین کتاب‌های آبان قرار گرفتند

تصورات فرهیخته‌پندارانه از کتاب

کتاب در نگاه عموم جامعه، کالایی است هم‌ردیف دیگر کالاها و محصولات که قرار است به احساس نیازی که در زندگی عادی آنها به‌وجود آمده پاسخ گوید.

شماره‌های پیشین