396
چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۶
13
گزارشی از سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی با موضوع حکمت در فرهنگ ایران

حکمت ایرانی با حکومت پیوستگی دارد

نشستی با عنوان «تأملاتی در سیر حکمت، فلسفه در فرهنگ و تمدن ایرانی» با سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی، استاد حکمت و فلسفه اسلامی و ایرانی، هفته گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

شماره‌های پیشین