395
سه شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۶
2

خبر

نمایندگان فروش کالای قاچاق را آزاد کردند

اشتغالی که به تولید ملی ضربه می زند!

کمیسیون تلفیق مجلس روز یکشنبه موضوعی را بررسی و تصویب کرد که قطعاً مخالفان جدی را در روزهای آتی به همراه خواهد داشت. فروش کالای قاچاق مصوبه عجیبی بود که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس دست روی آن گذاشتند و به آن رسمیت دادند.

شماره‌های پیشین